Vědecko-výzkumné zaměření pracovníků

 

Grantové projekty

 

Patenty a užitné vzory

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vědecko-výzkumné zaměření pracovníků

   

     

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

Fotodynamická terapie

Využití laserového záření a fotodynamického jevu v medicíně

 

Fluorescenční mikroskopie, metody analýzy obrazu

Studium buněčného poškození vlivem fyzikálních a chemických faktorů

Bioenergetika buňky, biofyzikální experimentální metody, bioinformatika, biotechnologie

 

Doc. Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

Biologické aplikace mikroskopie atomárních sil

Fluorescenční metody studia buněčného poškození

Využití fotodynamického jevu in vitro

 

MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D. 

 

Fotodynamická terapie

 

Studium buněčného poškození vlivem fyzikálních a chemických faktorů

 

Bioenergetika buňky, biofyzikální experimentální metody, bioinformatika, biotechnologie

  

Prof. Ing. Jan Hálek, CSc

 

Metodika měření algezie

Měření impedance tkáně

Analýza pulsu, jeho měření

Ultrazvukové zobrazovací systémy

  

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení

 

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

 

Fotodynamická terapie

 

Průběh pulsní vlny v závislosti na elasticitě cévního systému

 

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

 

Fotodynamická terapie

 

Antibakteriální terapie

 

Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.

 

Aplikace ultrazvuku v medicine

Měření parametrů ultrazvukových polí, hodnocení kvality v oblasti ultrazvukové diagnostiky.

 

RNDr. Jiří Mazura 

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení 

 

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. 

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení 

  

 

Oddělení biometrie

 

Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

 

Edukometrie - pravděpodobnostní modelování didaktických testů

 

Antropometrie

 

 

 Statistické indukce a její aplikace zejména při hodnocení klinického a zdravotnického výzkumu

  

Mgr. Kateřina Langová

 

Statistické indukce a její aplikace zejména při hodnocení klinického a zdravotnického výzkumu

 

Edukometrie - pravděpodobnostní modelování didaktických testů

NahoruNahoru

  

Grantové projekty

 

2015-2017, GAČR, GA15-22248S - "Studium překonání bakteriální rezistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra metodami in vitro, in vivo a in silico

Řešitel: Doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

2014-2015, OP VaVpI CZ.1.05/3.1.00/14.0307 - "Nové technologie v medicíně“

Řešitel: Doc. Marian Hajdúch, Ph.D.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D., Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D., Ing. Ladislav Doležal, CSc., Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D. 

 

2013-2015, IGA MZ ČR, NT 14060-3/2013: Nanotechnologie a zdravotní rizika pro uživatele.

Řešitel: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

Spolunavrhovatel za LF UP: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2012 - 2015, OP VaVpI CZ.1.07/2.3.00/30.004: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2011 - 2014, OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0030: Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje,

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2011 - 2014, OP VaVpI CZ.1.07/2.4.00/17.0015 -  Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR, TransMedChem.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2011- 2014, OP VaVpI CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Partnertsví a sítě: Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice.

Řešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2010-2013 GAČR P304/10/1316: In vitroin vivo stanovení antimikrobiální aktivity a toxicity nanočástic stříbra, nanokompozitů a materiálů na bázi nanočástic stříbra.

Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

2009 - 2012 CZ.1.07/2.2.00/07.0054: Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na LF UP v Olomouci, UK v Hradci Králové a v Plzni.

Řešitel : Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2008 - 2011 -grant IGA MZ č. 9648-4/2008: Hodnocení rizik toxicity pro kůži alternativními toxikologickými metodami in vitro.

Řešitel: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., SZÚ Praha

Spolunavrhovatel za LF UP: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2009-2011 GAČR 202/09/1151: Dvě po sobě následující fokusované rázové vlny a jejich potenciální využití v terapii nádorů a řízeném uvolňování léčiv.

Řešitel: Ing. Petr Lukeš, Ph.D.

Spolunavrhovatel za LF UP: Prof.RNDr. Hana Kolářová, CSc., Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

2009 - 2012 GAČR 303/09/H048: Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce.

doktoranský grant. Řešitel: Prof. RNDr. Pavel Azenbacher, DrSc.

Spoluřešitel:  Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2005 - 2011 Výzkumný záměr MSM 6198959216: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk.

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.

Spoluřešitel:  Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

1997 - 1 999 -grant  IGA MZ č. 3107: Fototoxické účinky xenobiotik - testovací systém in vitro

Řešitel: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., SZÚ Praha

Spolunavrhovatel za LF UP: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2002 - 2004 GAČR- č. 203/02/1483: Sensitizery vázané na cyklodextrinové nosiče

Řešitel: Dr.Jiří Mosinger

Spolunavrhovatel: Doc .RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

1996 - 2000 Grant MŠMT VS 96 154: Profilování centra molekulární biologie a medicíny Univerzity Palackého (CMBM UP): Výzkumný program a infrastruktura.

Řešitel:  Prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. (členství v týmu 10 spoluřešitelů)

 

1998 - 2000  Mezivládní dohoda Itálie-ČR: Chemiluminescent detection of reactive oxygen species in the biological system

Řešitelé:  Doc. RNDr. Jan Lasovský, CSc. ( PřF UP Olomouc), Prof. Stefano Girotti (Faculty of Pharmacy, Bologna)   

Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Mgr. Martina Bancířová, Dr., Mgr. Jan Hrbáč, Mgr. Michal Otyepka

 

2000 - 2004 Výzkumný záměr: MSM 153100008: Nové generace léčiv závažných lidských onemocnění se specifickými molekulárními   mechanismy účinku

Řešitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad., CSc. DSc.

Spoluřešitel: Doc.RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2013, FRVŠ, 197/2013/B3a: Inovace předmětu Lékařská přístrojová technika na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Řešitel: Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

2011, FRVŠ, 2419/2011/F3a: Inovace praktické výuky lékařské biofyziky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Řešitel: Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

2011, FRVŠ, 2235/2011 – „Inovace elektrokardiografické metody zařazené do praktické výuky předmětu Lékařské biofyziky“

Řešitel: MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

2006, FRVŠ, 1202/2006/G3: Studium nádorových buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil.

Řešitel: Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2005, FRVŠ, 562/2005/G3: Studium fotodynamických reakcí na nádorových buněčných liniích.

Řešitel: Mgr. Pavla Nevřelová, Ph.D.

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2005, FRVŠ, 562/2005/G3: Hodnocení účinku elektromagnetického záření na buněčných liniích.

Řešitel: Mgr. Marek Tomečka, Ph.D.

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2002, FRVŠ, kategorie A  32/2003/A: Inovace výukové laboratoře lékařské biofyziky

Řešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2002, FRVŠ, 2017/2002/G3: Studium buněčného poškození po navození fotodynamické reakce in vitro.

Řešitel: Mgr. Kamila Réblová, Ph.D.

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

2000, FRVŠ, kategorie F3: Rozšíření výuky lékařské biofyziky o metody počítačové analýzy medicínských obrazů.

Řešitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Spoluřešitel: Mgr. Petra Řiháková

 

2014, FRUP 2014/2-056 – „Inovace praktické výuky předmětu Lékařské biofyziky na Ústavu lékařské biofyziky, Univerzity Palackého v Olomouci“

Řešitel: MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

  

NahoruNahoru

 

 

 

 

  PaTENTY A UŽITNÉ VZORY

 

Mobilní hyperbarická minikomora. Patent č. CZ 305989, Česká republika, 2016

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D., Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D a kol.

 

Plošný zdroj záření, zejména k navození a monitorování fotodynamického jevu in vitro. Patent č. CZ 305993, Česká republika, 2016

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D., Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. a kol.

 

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro. Patent č. 288148, Slovenská republika, 2013

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

Zařízení pro ozařování vzorků ultrazvukem. Patent č. 303782, Česká republika, 2013

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Ing. Ladislav Doležal, CSc. a kol.

 

Zdroj světla o rovnoměrné hustotě energie k navození fotodynamického jevu v buňkách in vitro.  Patent č. 302829, Česká republika, 2011

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D. a kol.

 

Světelný zdroj s homogenitou světelného pole, zejména k navození a monitorování fotodynamického jevu in vitro. Patent č. 302084, Česká republika, 2010

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

Zařízení pro zvýšení účinnosti eliminace nežádoucích odrazů ultrazvukových vln šířených v tekutině. Patent č. 300799, Česká republika, 2009

Původci: Ing. Ladislav Doležal, CSc.

 

Zařízení pro měření kvalitativních parametrů sonografů. Patent č. 296658, Česká republika, 2006

Původci: Ing. Ladislav Doležal, CSc.

 

Extraktor termoplastických těles, zaklíněných v tělních dutinách. Patent č. 294357, Česká republika, 2004

Původci: Ing. Ladislav Doležal, CSc. a kol.

 

Mobilní hyperbarická minikomora. Užitný vzor č. 27799, Česká republika, 2015

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D., Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D a kol.

 

 

Světelný zdroj, zejména k navození a monitorování fotodynamického jevu in vitro. Užitný vzor č. 28377, Česká republika, 2015

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D., Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. a kol.

 

Zařízení pro ozařování vzorků ultrazvukem. Užitný vzor č. 19375, Česká republika, 2009

Původci: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Ing. Ladislav Doležal, CSc. a kol.

 

  

NahoruNahoru