Vědecko-výzkumné zaměření pracovníků

 

Grantové projekty

 

Jiná odborná činnost

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vědecko-výzkumné zaměření pracovníků

   

     

Prof. Ing. Jan Hálek, CSc. 

 

Metodika měření algezie

 

Měření impedance tkáně

 

Analýza pulsu, jeho měření

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

Využití laserového záření a fotodynamického jevu v medicíně

 

Fluorescenční mikroskopie, metody analýzy obrazu

 

Fluorescenční metody studia buněčného poškození  http://www.photobiology.com/photo99/contrib/kolarova/index.htm

 

Studium fototoxicity nových fotosenzibilizátorů a možností jejich využití pro fotodynamickou terapii nádorů

 

MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D. 

 

Fotodynamická terapie

 

Studium buněčného poškození vlivem fyzikálních a chemických faktorů

 

Bioenergetika buňky, biofyzikální experimentální metody, bioinformatika, biotechnologie

 

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM6198959216 – Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk

  

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení http://www.mcmaster.ca/inabis98/newtech/dolezal0160/index.html

  

Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

Biologické aplikace mikroskopie atomárních sil

Fluorescenční metody studia buněčného poškození

Využití fotodynamického jevu in vitro

 

Ing. David Korpas, Ph.D. 

 

Lékařská biofyzika

 

Přístrojová technika v medicíně a ošetřovatelství

 

Vliv elektromagnetického pole na člověka

 

Hemodynamika a oběhová fyziologie, kardiostimulační technika

 

RNDr. Jiří Mazura 

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení 

 

Mgr. Svatopluk Binder 

 

Fotodynamická terapie

 

Průběh pulsní vlny v závislosti na elasticitě cévního systému

 

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM6198959216 – Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk

 

Mgr. Jiří Tesařík 

 

Aplikace ultrazvuku v medicíně

 

Ultrazvukové zobrazovací systémy - problematika měření a kontroly kvality zobrazení 

 

Ing. Stanislav Smolan

 

Měření teploty v lékařství

  

 

Oddělení biometrie

 

Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

 

Edukometrie - pravděpodobnostní modelování didaktických testů

 

Antropometrie

 

 

 Statistické indukce a její aplikace zejména při hodnocení klinického a zdravotnického výzkumu

  

Mgr. Kateřina Langová

 

Statistické indukce a její aplikace zejména při hodnocení klinického a zdravotnického výzkumu

 

Edukometrie - pravděpodobnostní modelování didaktických testů

NahoruNahoru

  

Grantové projekty v kalendářním roce 2008

  

  

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

Výzkumný záměr MSM 6198959216

Název: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk

Řešitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Spoluřešitel za Ústav lékařské biofyziky: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

 

Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

Vniřní grant

Program podpory začínajících vědecko-výzkumných pracovníků a studentů DSP na LF UP

Název : Biologické aplikace mikroskopie atomárních sil

NahoruNahoru

 

 

 Jiná odborná činnost

   

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

   1.

Organizace postgraduálních kurzů

 

Název: Praktická sonografie v porodnictví a gynekologii.

 

Odborný garant: MUDr. Petr Dzvinčuk

 2.

  Česká společnost pro utrazvuk v lékařství a biologii, člen výboru

      3.

 Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, člen výboru

 4.

 Redakční rada časopisu "Lékař a technika"

 Člen výboru Českého chapteru IEEE - BMI

NahoruNahoru