Mgr. Svatopluk Binder

 

Vzdělání:

2005-             

Doktorský studijní program, Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2002-2005     

Magisterský studijní program: Biofyzika a chemická fyzika, Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Diplomová práce: Studium CO2  a světelných křivek fotosyntézy, jejich modelování a aplikace

1997-2001     

Bakalářský studijní program: obor: Biofyzika – diagnostika vlivu životního prostředí na živé systémy, Katedra fyziky, Bakalářská práce: Funkční změny PS II smrku ztepilého vyvolané zvýšenou koncentrací CO2 a aklimací na různou úroveň růstové ozářenosti simulované v růstové komoře HB 1014

 

Přehled praxe:  

2008-             

Odborný asistent, Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v  Olomouci

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Publikace článků v mezinárodně recenzovaných  časopisech:

Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Korpas D., Binder S., Hálek J. Derivation of sonograph quality parameters by the use of Point Spread Function analysis. Physiol. Res. 2007 56 (Suppl. 1) : 69-76 IF 2,093

 

Publikace článků v českých vědeckých a odborných časopisech:

NAVRATIL K., HALEK J., HAVRANEK P., BINDER S. Pulse wave analysis in objective evaluation of pain - a preliminary communication. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 71 (3), 303-308, 2008

 

Ohlasy publikací dle WOS: