Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

 

Vzdělání:

1987

(Mgr.) - PřF UP Olomouc, Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů

1996

(Dr.) - Př.F. MU Brno, obor Obecné otázky matematiky a informatiky

 

Přehled praxe:  

1987 - dosud

Lékařská fakulta UP

1987 – 1/1993

vědeckovýzkumný pracovník

2/1993 – dosud

odborný asistent na Ústavu lékařské biofyziky LF UP

1990- dosud

vedlejší pracovní poměr, částečný úvazek  FN Olomouc, statistik-analytik

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Publikace (hlavní autorka nebo spoluautorka za posledních 5 let):

Monografie a kapitoly v monografiích a učebnicích: 1

Články v odborných impaktovaných časopisech: 20

Články v odborných časopisech bez impaktu: 33

 

Granty:

Odborný spolupracovník (statistik) řady grantů a výzkumných projektů.

                                 

Publikace in extenso v časopisech s IF:

Gallo J., Kolář M., Dendis M., Lovečková Y., Sauer P., Zapletalová J., Koukalová D.: Culture and PCR analysis of joint fluid in the diagnosis of prosthetic joint infection. New microbiologica, 31, 97-104, 2008. IF 0,956

Sovová E., Hobzová M., Zapletalová J., Kolek V., Lukl J:  Funkce pravé komory srdeční a výskyz plicní hypertenze u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(3): 293-297. IF 0,045

Herzig R, Kaňovský P, Vlachová I, Křupka B, Šaňák D, Bártková A, Mareš J, Školoudík D, Král M, Zapletalová J.:  Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007;  70(103(3)): 272-276. IF 0,045

Heřman M, Pauček B, Raida L, Mysliveček M, Zapletalová J: Comparison of magnetic resonance imaging and 67gallium scintigraphy in the evaluation of posttherapeutic residual mediastinal mass in the patients with Hodgkin's lymphoma. European Journal of Radiology. 2007;64(3):432-438. IF 1,332

Herzig R, Hluštík P, Král M, Zapletalová J, Kaňovský P, Vlachová I, Mareš J, Gabryš M, Šaňák D, Školoudík D, Bártková A, Buřval S, Schneiderka P.: Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebral hemorrhage. Acta Diabetol. Acta Diabetologica. 2007;10(44):201-207. IF 1,676

Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M., Papežová M., , Křepelová A., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Zapletalová J.,  Posolda T., Kolář Z.: PML and TRF2 protein expression in hereditary and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2007;54(4):269-277. IF 1,247

Plevová P., Bouchal J., Fiurášková M, Foretová L, Navrátilová M, Zapletalová J., Čuřík R., Kubala O., Prokop J., Kolář Z.: PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer  Neoplasma. 2007;54(4):263-268. IF 1,247

Mareš J, Bekárek V, Schneiderka P, Zapletalová J, Kaňovský P, Herzig R, Urbánek K, Sládková V, Opavský R, Hluštík P, Kollárová K, Podivínský J, Sklenářová J.: Correlation of the IgG index and oligoclonal bands in the CSF of patients with multiple sclerosis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007;70(4):392-394. IF 0,045

Mareš J, Kaňovský P, Opavský R, Kollárová K, Bekárek V, Schneiderka P, Herzig R, Urbánek K, Sládková V, Sklenářová J, Zapletalová J, Hluštík P, Sládková V, Doležil D.: Korelace mezi indexem IgG a oligoklonálními pásy při CSF vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007; 70(103(4)): 392-394.  IF 0,045

Mareš J, Doležil D, Kaňovský P, Herzig R, Urbánek K, Podivínský J, Bekárek V, Sklenářová J, Zapletalová J, Hluštík P, Sládková V.:  Relabující-remitující roztroušená skleróza a oligoklonální pruhy v průběhu léčby modifikující průběh choroby. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007;70(103(6)):674-677. IF 0,045

Faber E., Koza V., Vítek A., Mayer P., Sedláček P., Žák P., Zapletalová J., Benešová K., Krejčová H., Steinerová K., Marešová I., Cetkovský P.: Reduced-intensity conditioning for allogeneic stem cell transplantation in patients with chronic myeloid leukemia is associated with better overall survival but inferior disease-free survival when compared with myeloablative conditioning – a retrospective study of the Czech National Hematopoietic Stem Cell Transplantation Registry. Neoplasma. 2007; 54(5):443-446. IF 1,247

Faber E., Pytlík R., Slabý J., Zapletalová J., Kozák T., Raida L., Papajik T., Žikešová E, Marešová I, Hamouzová M, Indrák K, Trněný M.: Individually determined dosing of filgrastim after autologous peripheral stem cell transplantation in patients with malignant lymphoma - results of a prospective multicentre controlled trial. Eur J Haematol. 2006; 77: 493-500. IF 2,004

Chlup R., Jelenová D., Kudlová P., Chlupová K.,  Bártek J., Zapletalová J., Langová K., Chlupová L.: Continuous Glucose Monitoring - A novel Approach to the Determination of the Glycaemic Index of Foods (DEGIF 1). Determination of the Glycaemic Index of Foods by Means of the CGMS. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 2006; 114: 63-67. IF 1,196

Chlup R., Jelenová D., Kudlová P., Chlupová K., Bartek J., Zapletalová J., Langová K., Chlupová L.: Continuous glucose monitoring -- a novel approach to the determination of the glycaemic index of foods (DEGIF 1) -- determination of the glycaemic index of foods by means of the CGMS. Exp Clin Endocrinol Diabetes.2006 Feb;114(2):68-74. IF 1,367

Šaňák D., Nosál V., Horák D., Bártková A., Zeleňák K., Herzig R., Bučil J., Školoudík D., Buřval S., Císaříková V., Vlachová I., Kocher M., Zapletalová J, Kurca E., Kaňovský P..: Impact of diffusion-weighted MRI-measured initial cerebral infarction volume on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebralartery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology. 2006 Sep;48(9):632-9. Epub 2006 Aug 29. IF 1,488

Geier P, Jurenčák R, Zapletalová J.: Treatment of the first episode of nephrotic syndrome in children. Pediatr Nephrol. 2006 Nov;21(11):1779-80. Epub 2006 Aug 11. IF 1,602

Plevová P., Sedláková E., Zapletalová J., Křepelová A., Skýpalová P., Kolář Z.: Expression of the hMLH1 and hMSH2 proteins in normal tissues: relationship to cancer predisposition in hereditary non-polyposis colon cancer. Virchows Arch (2005), 446: 112-119. Podporováno grantem MZ NC/6741-3). IF 2,227

Galuszka J., Galuszková D., Zapletalová J.: ABO blood group distribution in patients with myocardial infarction in the middle Moravia region. Vox Sanguinis. 2005; 89 (Suppl.1):113-209. IF 1,762

Plevová P., Křepelová A., Papežová M., Sedláková E., Čuřík R., Foretová L., Navrátilová M., Novotný J., Zapletalová J., Palas J., Nieslanik J., Horáček J., Dvořáčková J., Kolář Z.: Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in heredinary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. NEOPLASMA, 2004;51(4):275-284.  IF 0,782

Plevová P., Sedláková E., Papežová M., Zapletalová J., Čuřík R., Kolář Z., Křepelová A.: Epidermal growth factor receptor expression in colorectal tumors with and without microsatellite instability. Virchows Archiv (2004), 445(1), 99-100,  Springer-Verlag. IF 2,357

 

Publikace in extenso v časopisech bez IF:

Tozzi I., Procházka V., Holinka M., Zapletalová J., Vinklerová I.: Srovnávací studie detekce a vyhodnocování velikosti jícnových varixů s využitím radiální endosonografie s frekvencí 12 a 20 MHz vs ezofagogastroduodenoskopie. Vnitř Lék 2008; 54(6):597-603.

Adamus M., Koutná J., Gabrhelík T., Zapletalová J.: Traxcheální intubace bez podání svalového relaxancia – vliv odlišných dávek sufentanilu na kvalitu intubačních podmínek: prospektivní studie. Časopis lékařů českých, 2008; 147 (2): 96-101.

Chlup R, Zapletalová J, Sečkař P, Malá E, Doubravová B, Tancosová S, Chlupová L, Pukowietz L, Zatloukal P: Benefits of Complementary Therapy with Insulin Aspart Versus Human Regular insulin in Persons with Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes Technology and Therapeutics. 2007;9(3):223-231 

Chlup R, Táncosová S, Doubravová B, Kudlová P, Peterson K, Slezáková L, Bartek J, Nakládalová M, Sečkař P, Zapletalová J, Langová K.:  Glykemický index potravin u osob s diabetem 1. a 2. typu a u zdravých osob. Diabetes a obezita. 2007;7(13):78-89

Raida L, Papajík T, Indrák K, Heřman M, Pauček B, Zapletalová J.:  Chemoterapie BOVAPEC v primární léčbě středně pokročilých stadiá Hodgkinova lymfomu. Vnitřní lékařství. 2007;53(1):31-37.

Procházka V, Trněný M, Pytlik R, Vasová I, Král Z, Belada D, Kozák T, Kubáčková K, Siffnerová H, Matuška M, Lysý M, Bolomská I, Petráková K, Otavová B, Přibylová J, Švecová J, Papajik T, Hamouzová M, Petrová M, Zapletalová J, Langová K.: Peripheral T-cell lymphoma, unspecified - the analysis of the data from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) registry. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007 Jun;151(1):103-7.

Chlup R., Jelenová D., Chlupová K., Zapletalová J., Chlupová L., Bartek J.: Function and accuracy of glucose sensors beyond their stated expiry date. Diabetes Technol Ther. 2006 Aug;8(4):495-504.

Chlup R., Zapletalová J.,  Jelenová D., Chlupová K., Bartek J., Řehořová J.:  Glykemický index hořké čokolády, ovocného jogurtu, jablečné přesnídávky a rýžových chlebíčků u zdravých osob. Diabetes a obezita. 2006.

Marcián P., Lukl J., Zapletalová J.: Úspěšnost externí elektrické kardioverze bifázickým rektilineárním výbojem u pacientů s fibrilací síní, vliv impedance hrudníku na skutní efektivitu kardioverze. Interv Akut Kardiol 2006;5:67-72.

Gallo J., Sauer P., Dendis M., Lovečková Y., Kolář Z., Zapletalová J., Janout V.: Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad. Acta Chir Orthop Traumatol Cech., 2006; Apr., 73 (2): 85-91.

Gallo J., Kolář M., Koukalová D., Sauer P., Lovečková Y., Dendis M., Kesselová M., Petrželová J., Zapletalová J.: Bacterial pathogens of periprosthetic infections and diagnostic possibilities. [Journal: Article] Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství. 2006; 12(3): 117-123.

Gallo J., Havránek V., Čechová I., Zapletalová J.: Influence of demographic, surgical and implant variables on wear rate and osteolysis in ABG I hip arthroplasty. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006; 150(1):135-41.

Gallo J., Havránek V., Zapletalová J., Mandát D.: Measurement of acetabular polyethylene wear of total hip replacement, using a universal measuring microscope. Characteristics of measurements. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2006; 73(1): 28-33.

Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Zapletalová J., Kolář Z.: Bone marrow angiogenesis imyeloma after high-dose chemotherapy and autologous hematopoetic cell transplantation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006, 150 (Supplement 1): 66-70.

Faber E., Koza V., Vítek A., Mayer J., Sedláček P., Žák P., Zapletalová J., Benešová K., Krejčová H., Steinerová K., Marešová I., Cetkowský P.: Současný pohled na transplantace krvetvorných buněk u CML, výsledky v České republice. Lékařské zprávy, 2006; 177-178.

Mareš J., Herzig R., Urbánek K., Vránová H., Hluštík P., Stejskal D., Vavroušková J., Buřval S., Zapletalová J., Kaňovský P.: The use of cystatin C determination in patients with neurodegenerative diseases. [Journal: Article] Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2006; 69(3): 195-199.

Gallo J., Havránek V., Čechová I., Zapletalová J.: Wear measurement of retrieved polyethylene ABG 1 cups by universal-type measuring microscope and X-ray methods. Biomed Pap Med fac univ Palacky olomouc Czech Repub., 2006; 150(2):321-326.

Dhaifalah I., Šantavý J., Zapletalová J.: Screening for chromosomal anomalies in the first trimester: A report on the first year of prospective screening for chromosomal anomalies in the first trimestr in the Czech republic. Biomed Pap med Fac Palacky olomouc Czech Repub. 2006, 150(2): 275-278.

Král M., Herzig R., Bartková A., Dufincová M., Školoudík D., Zapletalová J., Vlachová I., Kaňovský P.: Efficacy of the antiplatelet therapy in asymptomatic severe internal carotid artery stenoses. A pilot study.

Zálešák B., Tošenovský P., Čižmář I., Zapletalová J., Šimek M.: Chronická končetinová ischemie: distální revaskularizace vs distální revaskularizace s volným svalovým přenosem. Vnitřní lékařství, 2005; 51(3): 143-149.

Pach M. Uvizl M. Holibka R. Zapletalova J. Varus supracondylar osteotomy of the femur - Long-term results. [Journal: Article] Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2005; 72(6): 363-370.

Chlup. R., Payne M., Zapletalová J., Komenda S., Doubravová B., Řezníčková M., Chlupová L., Sečkař P.: Results of selfmonitoring on glucometer systems advance and optium in  daily routine. Biomed. Papers. 2005; 149(1):127-139.

Klein J., Král V., Horák D., Bučil J., Buriánková E., Aujeský R., Bohanes T., Zapletalová J.: 3D-MR portografie v hodnocení průchodnosti portosystémové spojky. Česká radiologie. 2005; 59(2): 104-108.

Pach M., Uvízl M., Holibka R., Zapletalová J.: Varus supracondylar osteotomy of the femur - Long-term results (Varizační suprakondylická osteotomie femuru - Dlouhodobé výsledky). Acta Chirurgiae Orthopaedicae at Traumatologiae Cechoslovaca. 2005; 72(6): 363-370.

Gallo J., Kamínek M., Mysliveček M., Zapletalová J., Špička J.: Přínos třífázové kostní scintigrafie k diagnostice periprotetických komplikací u protézy s hydroxyapatitovým povrchem. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2004; 71: 345-351.

Galuszka J., Opavský J., Lukl J., Stejskal P., Zapletalová J., Salinger J.: Short-term spectral analysis of heart rate variability during supine-standing-supine test in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Biomed. Papers 148(1), 63-67, 2004.

Galuszka J., Lukl J., Opavský J., Salinger J., Zapletalová J.: Vyšetřování kardiálního autonomního nervového systému u nemocných s fibrilací síní. Přehled problematiky a vlastní zkušenosti. Cor Vasa, 2004; 46(6): 265-272.

Chlup R., Bartek J., Řezníčková M., Zapletalová J., Doubravová B., Chlupová L., Sečkař P., Dvořáčková S., Šimánek V.: Determination of the glycaemic index of selected foods (white bread and cereal bars) in healthy persons. Biomed. Papers. 2004; 148(1): 17-25.

Chlup R., Zapletalová J., Sečkář P., Chlupová L., Táncosová S., Řezníčková M.: Benefits of insulin aspart vs phosphate-buffered human regular insulin in persons with type 1 diabetes treated by means of an insulin pump. Biomed. Papers. 2004; 148(1): 27-32.

Chlup R., Bartek J., Malá E., Doubravová B., Pokuwietz L., Zatloukal P., Chlupová L., Zapletalová J.: Uživatelská studie o správnosti a přesnosti měření glukometrů Advance, Card a Optium. Klin. Biochem. Metab., 2004; 12(33): 171-178.

Chlup R., Bartek J., Zapletalová J., Sečkař P., Pukowietz L., Řezníčková M., Havrdová M., Rulfová L.: Výsledky měření P-glukosy na glukometrech Advance a Optium v laboratotních podmínkách. Klin. Biochem. Metab., 2004; 12(33): 160-170.

Gallo J., Kamínek P., Zapletalová J.,  Čechová I., Špička J., Ditmar R.: Je osteolýza kolem stabilní TEP kyčelního kloubu asymptomatická? (Is osteolysis associated with a stable total hip replacement asymptomatic?) Acta Chir Orthop Traumatol Cech., 2004; 71: 20-25.

Faber E., Jarošová M., Holzerová M., Zapletalová J., Naušová J., Divoký V., Hluší A., Heczko M., Skoumalová I., Hubáček J., Raida L., Papajík T., Škranc S., Voglová J., Klamová H., Vítek A., Indrák K.: Hodnocení prognostických faktorů a rezistence u nemocných s CML léčených Imatinibem. Interná medicína. 2004; S4 (4): 31S.

 

Kapitoly v monografii:

Špirudová L, Němčeková M, Králová J, Zapletalová J.: Umístění pojmu "pacient" v sémantickém prostoru českých sester - příspěvek k problematice komunikace v transkulturním ošetřovatelství.  Ošetrovateľstvo - Teória, výskum a vzdelávanie. 2007:517-539.

 

Ohlasy publikací dle WOS: 27