Ing. Ladislav Doležal, CSc.

 

Vzdělání:

1972

Složena státní zkouška a promován inženýrem v oboru slaboproudé elektrotechniky se specializací lékařská elektronika na Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně

2000

Externí vědecká  aspirantura  na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně,  udělení vědecké hodnosti kandidáta biologických věd, obor biofyzika

 

Přehled praxe:  

1972 ‑ 74

OÚNZ Olomouc / samostatný technik zdrav.techniky

1974 ‑ 77

MNO Praha - Správa vrcholového a výkonnostního.sportu / samostatný odborný pracovník Vědeckovýzkumného pracoviště vrcholového sportu ČSLA

1977 ‑ 80

Lékařská fakulta UP Olomouc / samostatný odborný referent

1980 ‑95

Lékařská fakulta UP Olomouc / samostatný vědeckotechnický pracovník

1985 – 91

fi. HELLIGE Freiburg a.B., NSR, formou vedlejší hospodářské činnosti / aplikační specialista pro ultrasonografii

1991‑ 95

Hospimed s.r.o. Praha, zastoupení firmy Hellige, vedl.prac.poměr,/ vedoucí odbočky v Olomouci, aplikační specialista pro ultrasonografii

1995 – dosud 

Fakultní nemocnice v Olomouci, částečný úvazek, / výzkumný a vývojový pracovník 

1995 ‑ dosud 

Lékařská fakulta UP Olomouc / odborný asistent

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Články v odborných časopisech: 14

Referáty v odborných časopisech: 4

Abstrakta  přednášek:

Tuzemské: 20

Zahraniční:15

Editor sborníku: 1

Postery: 8 zahraničních, 2 tuzemské

Skripta: 1

Přednášky tuzemské:19

Vyzvané přednášky tuzemské:4

Přednášky zahraniční: 6

Vyzvané přednášky zahraniční:5

Tutor workshopu: zahraniční 2, tuzemské 2

Patenty tuzemské:3 (2x100%, 1x50%)

Patenty zahraniční:1 (100%)

Průmyslové vzory zahraniční:1

 

Granty:

Řešitel:

KONTAKT  1P2004ME720  Vývoj a ověření nové metody kontroly  zobrazení sonografů pro zvýšení kvality zdravotní péče.2004-2007

Spoluřešitel:

AKTION 28p6  Design of a new method supporting ultrasound examination safety in medicíně

KONTAKT ME479 Vývoj a ověření nové metody kontroly kvality zobrazení sonografů, přispívající ke zvýšení bezpečnosti ultrazvukového vyšetření v medicíně.

IGA MZ ČR  NO7266-2  Využití informačních technologií a edukačního programu pro celoživotní vzdělávání v oblasti IT ke kontinuálnímu zvyšování kvality péče v podmínkách FN Olomouc

 

Publikace in extenso v časopisech s IF:

Doležal, L., Huf, M., Hálek, J., Kolářová, H.: Mapping a Point Spread Function over the sonographed area. Biomedizinische Technik, 50 (2005) , S1, pp. 1227 - 1228,  IF=0,83

Doležal, L., Kollmann, Ch., Hálek, J., Smolan, S.: An Image Quality Parameter Measured in Whole Scanned Area. 26. Dreiländer-treffen DEGUM-SGUM-ÖGUM 23. Bis 26. Oktober 2002, Basel, Ultraschall in der Medizin 23 (2002) S1, p.69. ISSN 0172-4614. IF=1,473

Doležal, L.,Mazura, J., Tesařík, J.,  Kolářová, H., Korpas, D., Binder, S., Hálek, J.: Derivation of sonograph quality parameters by the use of Point Spread Function analysis. Physiol. Res. 56 (Suppl. 1): 69-76, 2007 ISSN 0862-8408  IF=2,093

Kolarova, H., Nevrelova, P., Tomecka, M., Bajgar, R., Macecek, J., Dolezal, L., Halek, J., Strnad, M.: In Vitro Photodynamic treatment by Phthalocyanine Sensitizer Cell Lines. Sborník abstrakt 15th IUPAB and 5th EBSA international biophysics congress, Mont ISSN 0175-7571 IF=1,931

Kolarova H., Bajgar R., Tomankova K., Krestyn E, Dolezal L, Halek J. In vitro study of reactive oxygen species production during photodynamic therapy in ultrasound-pretreated cancer cells.   Physiol Res. 2007. 56 (Suppl. 1): 27-32  IF 2,093.

 

Publikace in extenso v časopisech bez IF:

Zahraniční časopisy:

Doležal, L., Hálek, J.: A new method of sonograph lateral resolution measurement using PSF analysis of received signal. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW   http://www.measurement.sk, Vol 6, Sectoion 2, 2006 pp 1-6  ,     http://www.measurement.sk/2006/S2/Dolezal

Doležal, L.,Mazura, J., Tesařík, J., Kolářová, H., Hálek, J.: FWHM analysis of  sonographs PSF - significant quality parameter.  Proceedings of the International Congress on Ultrasonics, Vienna, April 9-13, 2007, Paper ID 1745, Session S11: Safety and quality insurance of diagnostic ultrasound devices.  doi: 10.3728/|ICUltrasonics.2007.Vienna.1745_dolezal.

Doležal, L.,Mazura, J., Tesařík, J., Kolářová, H., Hálek, J.: FWHM analysis of  sonographs PSF - significant quality parameter. „Proceedings of the International Congress on Ultrasonics“ Vienna 9. - 13. April 2007, Paper ID 1745, Session S11: Safety and quality insurance of diagnostic ultrasound devices. doi:10.3718/ICUltrasonics.2007.Vienna.1745_dolezal.

Doležal, L., Hálek, J., Kollmann, Ch.: Is PSF measurement an acceptable method for ultrasonograph quality asessment? Our experience. XVI European Congress of Ultasound in Medicine and Biology, Zagreb, Croatia,  Abstract Book, Liječnički Vjesnik, ročník 12

Tuzemské časopisy:

Doležal, L., Hálek, J.: A Contribution to Sonograph Image Quality Estimation using Point Spread Function. Acta Medica 2004, 47(2), Str.: 293-295

Doležal, L., Kollmann Ch., Hálek, J.: Ball Target Diameter impacts the measured Sonograph Point Spread Function. Scripta medica (Brno) 78 (4), October 2005, pp 211 - 218. Online available on http://www.med.muni.cz/biomedjournal/index.html

 

Ohlasy publikací dle WOS: