Mgr. Kateřina Langová

 

Vzdělání:

2005 -

Doktorský studijní program LF UP v Olomouci, Lékařská biofyzika, disertační práce Analýza přežívání – vytěžování informací z cenzorovaných dat

1995 – 1997

Doplňující studium FF UP v Olomouci, Doplňující studium studentů a absolventů vysokých škol pro získání pedagogické způsobilosti, závěrečná práce Využití výpočetní techniky ve vyučování matematiky

1984 – 1989

Magisterské studium PřF UP v Olomouci, Matematická analýza, diplomová práce Analytické a numerické řešení Abelovy funkcionální rovnice

 

 

Přehled praxe:  

1989 - 1996

programátorka - Sigma Engineering

1998 – dosud

Lékařská fakulta UP

1998 - 2004

programátorka - Informační centrum LF UP Olomouc

2005 - dosud

odborná asistentka Ústavu lékařské biofyziky, LF UP Olomouc

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Publikace in extenso v časopisech s IF:

Šimek M., Němec P., Gwozdziewicz M., Langová K., Študentová H., Bruk V., Hájek R., Lonský V.: Endoscopic versus minimally invasive vein harvesting. Impact on leg-related morbidity in coronary artery bypass surgery: one-year follow-up of a prospective trial. J Cardiovasc Surg. 2008; 49(5):673-678. IF 1,570

Školoudík D, Bar M, Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Allendoerfef J., Šaňák D., Hluštík P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P.: Safety and Efficacy of the Sonographic Acceleration of the Middle Cerebral Artery Recanalization: Results of the pilot Thrombotripsy Study. Ultrasound Med Biol. 2008; Jun 4 [Epub ahead of print]. IF 2,221

Šimek M., Němec P., Bruk V., Gwozdziewicz M., Fluger I., Langová K.:  Postoperative and Midterm Outcomes of Minimally Invasive and Endoscopic Great Saphenous Vein Harvesting for Coronary Artery Bypass Grafting - A Prospective Analysis.  Thorac Cardiovasc Surg. 2007; 55(7):428-432  IF  0,814

Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Zapletal O., Blatný J., Penka M., Langová K., Hluštík P., Herzig R., Kaňovský P.: Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Trombolysis 2007; (31) [Epub ahead of print]. IF 1,2

Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P.: Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(4): 375-379. IF 0,045

Školoudík D., Fadrná T., Bártová P., Langová K., Ressner P., Zapletalová O., Hluštík P., Herzig R., Kaňkovský P.: Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound Med Biol. 2007; 33(9):1347-1352. IF 2,221

Školoudík, M. Bar, O. Škoda, D. Václavík, P. Hradílek, Langová K., Herzig R., Kaňkovský P.: Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2007; 70/103(3): 129-133. IF 0,07

Chlup R., Jelenová D., Kudlová P., Chlupová K., Bartek J., Zapletalová J., Langová K., Chlupová L.: Continuous Glucose Monitoring  - A Novel Approach to the Determination of the Glycaemic Index of Foods (DEGIF 1). Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006;114: 68 – 74. IF 1,196

Školoudík D., Václavík D., Chudoba V., Bar M., Langová K., Herzig R, Kaňovský P.: Riziko vaskulární příhody u pacientů se stenózou intrakraniální tepny. Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2006; 69(102): 355-359. IF 0,07

 

Publikace in extenso v časopisech bez IF a sbornících:

Gallo J., Langová K., Havránek V., Čechová I.: Poor survival of ABG  I hip prosthesis in younger patients. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008; 152(1):163-169.

Pika T., Minařík J., Schneiderka P., Budiková M., Langová K., Lochman P., Bačovský J., Farbiaková V., Ščudla V.: The correlation of serum immunoglobulin free light chain levels and selected biological markers in multiple myeloma. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008;152(1): 61-65.

Köcher M., Černá M., Utíkal P., Kozák J., Šišola I., Bachleda P., Dráč P., Sekanina Z., Langová K.: Subintimální angioplastika ve femoropopliteální oblasti – střednědobé výsledky. Ces Radiol 2008; 62(2): 153-159.

Rehák M., Krčová V., Fric E., Slavík L., Bábková B., Prachařová Z., Langová K., Řehák J.: Disturbances of the plasma coagulation defects in retinal venous occlusions. Cesk Slov Oftalmol. 2008; 64(3):108-111.

Rehák M., Fric E., Řehák J., Raiskup-Wolf F., Langová K.: Functional examination of retinal vessels in patients with central retinal vein occlusion. Cesk Slov Oftalmol. 2007; 63(2):95-102.

Chlup R., Kudlová P., Peterson K., Slezáková L., Bartek J., Nakládalová M., Sečkař P., Zapletalová J., Langová K., Táncosová S., Doubravová B.: Glykemický index potravin u osob s diabetem 1. a 2. typu a u zdravých. Diabetes a obezita, 2007; 13(7): 78-79.

Procházka V, Trněný M, Pytlik R, Vasová I, Král Z, Belada D, Kozák T, Kubáčková K, Siffnerová H, Matuška M, Lysý M, Bolomská I, Petráková K, Otavová B, Přibylová J, Švecová J, Papajik T, Hamouzová M, Petrová M, Zapletalová J, Langová K.: Peripheral T-cell lymphoma, unspecified - the analysis of the data from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) registry. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007; 151(1):103-7.

Nováková K., Polášková B., Fritschová E., Langová K.: Úpravy fyziognomie u dětí s morbus Down. Čes. Stomat. 2006; 106(4): 115-122.

Halířová M., Špidlen M., Kamínek M., Langová K.: Ztráta kotvení při extrakční ortodontické terapii. Ortodoncie 2006;15(5): 30-43.

Moliková R., Bezdičková M., Langová K., Holibka V., David O., Michalikova Z., Řehořová J.: The relationship between morphological indicators of human body and posture. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc 2006; 150(2):261-265.

Šimek M., Němec P., Langová K.: Minimally invasive and endoscopic vein harvesting for coronary artery bypass grafting. New Frontiers in the Research of PhD Students, 2006:169-173, ISBN 80-229-8103-X.

Langová K., Zapletalová J., Komenda S.: Statistická analýza přežívání. Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky, 2008: 86-92; ISBN 978-80-2441985-5

Komenda S., Langová K.: Induktivní statistika – integrující přístup k myšlení člověka bádajícího (Homo scholasticus). Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Současné integrující přístupy k pojetí člověka, 2008: 40-46; ISBN 978-80-86914-33-6

 

Ohlasy publikací dle WOS: 3