Mgr. Jiří Tesařík

 

Vzdělání:

 

Přehled praxe:  

2000-2001

IT Developer ve firmě Debus s.r.o.

2001-2005

Odborný asistent na katedře informatiky PřF UP

2001- současnost

spolupráce se společnostmi C4U Consulting s.r.o., www.nemovitosti.cz s.r.o.., Oriflame Software s.r.o., Inflex s.r.o. a dalšími na vývoji softwarových produktů

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Publikace:

Doležal L., Mazura J., Tesařík J.. Možnosti měření kvality dvourozměrně B-zobrazujících sonografů. Praktická ultrasonografie X, 2006 (bez sborníku)

Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J.. Webové aplikace – Jejich použitelnost,současné technologie a trendy z pohledu vývojáře.  Příspěvek s abstraktem, XXX. Dny lékařské biofyziky, Jindřichův Hradec, Květen 2007, ISBN 978-80-239-9421-6, str. 56

Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J.. Webová aplikace SonoTesty – poster, XXX. Dny lékařské biofyziky, Jindřichův Hradec, Květen 2007, ISBN 978-80-239-9421-6, str. 57

Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Binder S., Hálek J., Kolářová H., Korpas D.. Derivation of sonograph quality parameters by the use of Point Spread Function analysis. . Physiological Research, Volume 56, Suppl 1, 2007, IF=1,806

Kudelka M., Snášel V., El-Qawasmeh E., Lehečka O., Tesařík J.: Domain Patterns and Semantic Annotation of Web Pages.

IEEE 1st International Conference on Digital Information Management ICDIM 2006, Bangalore, India (2006), Conference Proceeding, ISBN: 1-4244-0682-X

Tesařík J., Doležal L., Mazura J.. Vyhodnocování výsledkůměření kvality ultrasonografů. Sborník abstrakt Konference vědeckých prací studentů DSP 2007. Univerzita Palackého, Olomouc, 2007 .ISBN 978-80-244-1730-1

Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonographs PSF – significant quality parameter. Proceedings of the International Congress on Ultrasonics, Vienna, April 9-13, 2007, recenzováno

Ueberle F., Doležal L., Tesařik J., Blichenberg B., Hamann Ch.. Methoden zur Sicherstellung der Bildqualität von Ultraschallsystemen – poster

Mazura J.,  Tesařík J., Doležal L.. Analýza funkce rozptylu bodu v sonogramu. Sborník abstrakt Konference vědeckých prací studentů DSP 2007. Univerzita Palackého, Olomouc, 2007 .ISBN 978-80-244-1730-1

Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J.: Simulace vadných krystalů na ultrazvukové sondě - Poster. XXXI Dny lékařské biofyziky, Malá morávka, Květen 2008, Univerzita Palackého Olomouc,2008,ISBN (978-80-244-7985-5) , oceněn jako nejlepší poster

Tesařík J., Doležal L., Kollman Ch.:. User interface design practices in simple single page web applications - First IEEE International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2008) Ostrava

Doležal L., Mazura J., Tesařík J.: Unique dead transducer element(s) simulation. Praktická ulrasonografie XI. Pacient a ultrazvuk II. Olomouc, 2008

 

Ohlasy publikací dle WOS: