Prof. Ing. Jan Hálek, CSc.

 

Vzdělání:

1966 - 1972

VUT Brno, obor sdělovací elektrotechnika - diplom

1985 

II. vědecko-technická atestace

1991 

Docent lékařské fakulty UP Olomouc – habilitační práce „Přístroj pro měření nocicepční reakce laboratorních zvířat“

1995 

Vědecká hodnost kandidáta biologických věd – disertační práce „Algesimetr“

2002 

Profesor, ČVUT Praha. Obor elektronika a lékařská technika

 

Přehled praxe:  

1960 - 1963    

Vývojový pracovník VOZ Horka

1963 - 1990    

Výzkumný pracovník lékařské fakulty UP Olomouc

1990 - 1991   

Odborný asistent Ústavu lékařské biofyziky LF UP

1991 - 2002         

Docent lékařské fakulty UP

1992 - 1998     

Přednosta Ústavu lékařské biofyziky LF UP Olomouc

1997 - 1998     

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

2002 - dosud 

Profesor lékařské fakulty UP

1999 - 2004    

Proděkan LF UP Olomouc, statutární zástupce děkana

2005

Děkan LF

2005 - dosud 

Senátor ČR

2008 - dosud  

Děkan fakulty zdravotnických věd

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let:

Publikace (hlavní autor nebo spoluautor za posledních 5 let):

 

Granty :

Mezinárodní grant  - řešitel: Kontakt Rakousko-CR 2001-12 (2001-2003)

Mezinárodní grant  - řešitel: Akcion Rakousko- CR AIP 2005-28 (2005-2006)

Mezinárodní grant  - řešitel: Kontakt Rakousko-CR 1P04ME720 (2004-2006)

Mezinárodní grant  - spoluřešitel: Kontakt Rakousko-CR 1P04ME720 (2004-2006)

 

Publikace in extenso v časopisech s IF:

1. Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Korpas D., Binder S., Hálek J. Derivation of sonograph quality parameters by the use of Point Spread Function analysis. Physiol. Res. 2007 56 (Suppl. 1) : 69-76 IF 2,093 .

2. Dolezal L., Huf M., Halek J., Kolarova H.: Mapping a Point Spread Function over the sonographed area. Biomedizinische Technik. Vol. 50. (2005) p. 1227-1228. IF 0,83.

3. KOLAROVA H., BAJGAR R., TOMANKOVA K., KRESTYN E., DOLEZAL L., HALEK J. In vitro study of reactive oxygen species production during photodynamic therapy in ultrasound-pretreated cancer cells. Physiological Research. 2007 56 (1): 27-32 IF 2,093.

 

Publikace in extenso v časopisech bez IF:

DOLEZAL L., HALEK J., KOLLMANN CH. and WIECEK R..: An automated system  for ultrasound  scanner evaluation using PSF analysis of received signal. Journal of Physics:Conference Series. Advanced Metrology for Ultrasound in Medicine 2004. Amum 2004, National Physical Laboratory, Teddington, UK, 27-28 April, 2004, 205-208.

DOLEZAL L.,.HALEK J.,HUF M.,KOLAROVA H.: Mapping a Point Spread Function over the sonographed area. Biomedizinische Technik, vol.50, Supplementary vol 1,  part 2, 14th -17th September 2005 Nuremberg, Germany, 1227-1228, 2005.

DOLEZAL L., HALEK J.: A new Metod of sonograph lateral resolution measurement using PSF analysis of received signal. 5th International Conference on  Measurement. Smolenice, Slovakia, May 15-19,160-164, 2005 Sport for finantial support by grant „KONTAKT 1P2004ME720“

KORPAS D., HALEK J.,DOLEZAL L., KUTAL M.: Detecting the artery wall movement by patiens with specific diseases. CNVD:Computer-aided Noninvasive Vascular Diagnostics, vol.3: Proceedings of the 11th International symposium CNVD 2003, November 28-30, 2003, Prague, Aachen : Mainz, 2005

DOLEZAL L., HALEK J. Contribution to sonograph image duality estimation using point spread  received functions. Acta Medica. 47 (2) 2004, p.293-295.

DOLEZAL L., HALEK J., KOLLMANN CH., WIECEK R. An automated systém for ultrasound scanner evaluation usány PSF analysis of received signal. Journal of Physics : Conference Series 1 (April) 2004, p.205-208.

DOLEZAL L., KOLLMANN CH., HALEK J. Ball Target Diameter impacts the measured  Sonograph Point Spread Function. Skripta Medica 4 (78) 2005, p.12-19.

 

Patenty, průmyslové vzory :

HÁLEK J., KORPAS D. Zařízení pro neinvazivní měření průběhu pulsové vlny. Úřad průmyslového vlastnictví. 2003, č.13156,  Praha.

HÁLEK J., KORPAS D. Způsoby neinvazivního měření průběhu pulsové vlny krve a zařízení k provádění tohoto způsobu. Úřad průmyslového vlastnictví. 2005, č.295119, Praha.

 

Ohlasy publikací dle WOS: 2