Ø  do pracovních skupin pro praktická cvičení na LS 15/16, 1.ročník všeobecného směru: Předzápis (6.1.2016)
Kdo se nezapíše zavčas, bude mu pracovní skupina přidělena!

 

Ø Program odborných stáží  >>více zde<<

 

Ø  Postgraduální studium v oboru Lékařská biofyzika > >více zde< < 

 

Ø  Otázky ke zkouškám a kolokviím pro jednotlivé předměty >>více zde<< 

 

Archiv