MAGISTERSKÉ studium  všeobecné LÉKAŘSTVÍ

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA, BIOMETRIE A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 

Zimní semestr

Úvod do biofyziky, základy měření.

Základy informatiky, lékařská informatika.

Lékařské pojmy a znalosti.

Úvod do biostatistiky.

Výběr a popisné statistiky.

Testování hypotéz, parametrické testy.

Neparametrické testy, analýza kategoriálních dat, měření závislosti.

Hardware počítačů.

Software počítačů I.

Software počítačů II.

Úvod do biokybernetiky.

Molekulová stavba živých systémů I.

Molekulová stavba živých systémů II.

Biofyzika buňky I.

Biofyzika buňky II.

 

Letní semestr

Elektromagnetické spektrum. Zdroje záření.

Optické přístroje v lékařství.

Biofyzika vidění. Optický systém oka, refrakční vady a jejich korekce.

Zvuk a jeho vlastnosti. Lidský hlas.Biofyzika slyšení.

Základy biomechaniky.

Biosignály. Vznik, zpracování, analýza.

Biofyzika elektrických projevů   v organismu. Využití v terapii.

Biofyzika dýchání.

Biofyzika krevního oběhu.

Mikroskopické metody.

Ultrazvukové metody v lékařství.

Terapeutické aplikace ultrazvuku v medicíně.

Ionizující záření v lékařství. Zobrazovací metody využívající ionizující záření.

Magnetická rezonance.

Ekologická biofyzika.

 

Vyučující

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

Prof. Ing. Jan Hálek, CSc.

Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

 

Doporučená literatura

Hálek, J. : texty přednášek: F:\Software\HALFYZ.pdf  

Navrátil, L., Rosina, J.a kolektiv : Medicínská biofyzika, Grada, 2005.

Rosina, J., Kolářová, H., Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2006.

Špitálský, J. a kol.: Praktická cvičení z lék. biofyziky, vydavatelství UP Olomouc, 1997.   

Hálek, J. a kol. : Praktická cvičení z  informatiky, vydavatelství UP Olomouc, 1997.

Hálek, J. a kol.: Biofyzika pro bakaláře, vydavatelství UP Olomouc, 1996.

Kolářová, H.: Praktika z biofyziky – Dodatky II., miniskriptum Olomouc 1995.

Komenda, S.: Vypočitatelná náhoda, UP Olomouc 2000.

Hrazdira, I.: Úvod do obecné a lékařské biofyziky, MU LF Brno 1998.

Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia Praha 2006.

Hrazdira, I., Mornstein, V., Lechner, J.: Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky, MU LF Brno 1999.