P ř e d z á p i s   n a   p r a k t i c k á   c v i č e n í

 

 

 

            pro studenty Všeobecného lékařství na LS 2016/2017  

 

                 (výuka začíná již od 1. týdne LS)  

 

 

 

 

7:30

praktikum č.1

9:15

praktikum č.2

11:00

praktikum č.3

12:45

praktikum č.4

14:30

praktikum č.5

16:15

praktikum č.6

Čtvrtek

Lékařská biofyzika

Mgr.ŽÁRSKÁ

Mgr.Malina/Dr.Langová

Lékařská biofyzika

Mgr.JIRAVOVÁ

Mgr.Malina/Dr.Zapletalová

Lékařská biofyzika

Mgr.JIRAVOVÁ

Mgr.Malina/Dr.Zapletalová

Lékařská biofyzika

Mgr.MALÁ

Dr.Zacpal/Dr.Zapletalová

Lékařská biofyzika

Mgr.JIRAVOVÁ

Dr.Zacpal/Dr.Langová

Lékařská biofyzika

Dr.SNĚHOTA

Dr.Zacpal/Dr.Langová

 

 

 

 

 

9:45

praktikum č.7

 

Pátek

 

Lékařská biofyzika

Mgr.MANIŠOVÁ

Mgr.Malina/Dr.Zapletalová