KLINICKÁ OTÁZKA 1

Dlouhodobá léčba tenisového lokte.

Vyhledejte důkazy o různých terapeutických postupech, např. fyzioterapie, akupunktura, mobilizace, rehabilitace.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

tennis elbow OR lateral epicondylitis

Apply limits: Tag Terms:Title

 

Krok 2

acupuncture OR physiotherap* OR mobilisation OR rehabilitation

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 2

Existuje zdravotní riziko u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním nebo po infarktu myokardu, pokud užívají aspirin spolu s ibuprofenem?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

myocardial infarction OR cardiovascular disease*

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 2

aspirin AND ibuprofen

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA  3

Are there any new approches to treatment (management) of postoperative vomitting?

 

Databáze PubMed 

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

postoperative vomit* OR postoperative nausea

Apply limits: Tag Terms:Title

 

Krok 2

treat* OR therap* OR manag*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 4

Zjistěte, existují-li nějaké souvislosti mezi stravovacími návyky, životním stylem a rizikem mozkové mrtvice u mužů středního věku.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

stroke* OR cerebrovascular disorder* OR cerebrovascular accident*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

food habit* OR life style* OR diet OR nutrit*

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

Apply limits: Ages:middle-aged

                   Gender: male

 

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA  5

Food habits, life style and control of hypertension in middle-aged females.

 

Databáze PubMed 

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

hypertension OR high blood pressure

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

dietary fat* OR life style OR nutrition OR food habit*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages:middle-aged

                   Gender: female

 

 

Klinická otázka 6

Are there any randomized controlled trials studying the effect of pneumococcal vaccines on the incidence of otitis media (middle ear inflammation) in young children?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

pneumococcal vaccin*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

otitis media OR middle ear inflammation OR middle ear infection*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages:birth-23 months

                   Type of Article:Randomized controlled trial

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 7

Vyhledejte literaturu o řešení (osteo)artrózy velkých kloubů u starších pacientů.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

arthritis AND knee

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

manag* OR therap* OR treat*

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages: 65+ years

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 8

Vyhledejte novější důkazy o vlivu opalování na riziko výskytu rakoviny kůže.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

sunbath* OR sun expos* OR sunburn* OR ultraviolet light

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 2

skin cancer* OR skin neoplasm* OR skin tumor*

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Published in the Last: 5 years

 

 

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 9

Vyhledejte randomizované kontrolované studie, které se zabývaly léčbou chronického únavového syndromu u adolescentů.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

chronic fatigue syndrome

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

manag* OR treat* OR therap*

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Type of Article:Randomized controlled trial

                   Ages: Adolescents 13-18 years

 

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 10

Existují klinické studie o významu edukace v prevenci poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

eating disorder* OR anorexia OR bulimia

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

prevent* OR education

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Type of Article:Clinical trial

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA  11

Je prokázán vliv hladiny vitamínu D na svalovou ochablost, pády a fraktury u starších lidí?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

vitamin D

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krkok 2

muscle weakness OR fall* OR fracture*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages:65+ years

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA  12

Management bolesti u artrózy kyčle a kolene.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

arthritis

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

pain relief OR pain management

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 3

hip OR knee

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 4

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 13

Existují relevantní studie o vztahu mezi hlubokou žilní trombózou a cestováním v letadle?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

deep vein thrombosis OR venous thrombosis

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

air travel* OR flight*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 14

Význam (multi)vitamínů a minerálních doplňků stravy pro prevenci infekcí u starších lidí.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

vitamin* OR mineral supplement*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

infection*

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages: 65+ years

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 15

Existují klinické studie o postupech odvykání kouření?

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

tobacco AND smok*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

quit* OR cessation OR control*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Type of Article:Clinical trial

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 16

Diagnóza a léčba akutní bolesti v zádech.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

acute low back pain

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 2

diagnos*

Apply limits: Tag Terms:  Title/Abstract

 

Krok 3

treat* OR therap* OR manag*

Apply limits: Tag Terms: Title/Abstract

 

Krok 4

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 17

Horečka neznámého původu u malých dětí a její řešení.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

fever of unknown origin OR fever without source

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

treat* OR therap* OR manag*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits: Ages: birth-23 months

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 18

Význam edukace (poradenství) u ortopedických pacientů před totální endoprotézou velkých kloubů.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

replacement* OR arthroplasty

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 2

hip OR knee OR joint*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

patient educat* OR counsel*

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 4

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 19

Vliv pasivního kouření na výskyt dětského astmatu.

 

Databáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

passive smok* OR secondhand smok*

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 2

asthma

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits:Ages: All children 0-18 years

 

 

KLINICKÁ OTÁZKA 20

Vyhledejte klinické studie o prevenci dětské obezity resp. nadváhy.

 

Dtaabáze PubMed

http://www.pubmed.com

 

Doporučený postup:

 

Krok 1

obes* OR overweight

Apply limits: Tag Terms:  Title

 

Krok 2

prevent* OR education*     

Apply limits: Tag Terms: Title

 

Krok 3

Použijte AND pro kombinaci předchozích kroků

Apply limits:Ages: All children 0-18 years

 

 

 

http://www.upol.cz/fakulty/lf/struktura/pracoviste/knihovna-lekarske-fakulty/vzdelavani/

 

Mgr. Jarmila Potomková

garantka předmětu