Okruhy otázek ke zkoušce z radiologických přístrojů I.  

Radiologický asistent

 

 

 1. Elektromagnetické spektrum. Zdroje a detektory záření-přehled.
 2. Zdroje světla - teplotní, výbojkové. Optické kvantové generátory – lasery (princip činnosti).  Charakteristika laserového záření.
 3. Využití laseru v medicíně. Interakce laserového záření s kůží. Druhy laserů využívaných v medicíně
 4. Základy ultrazvukového pole. Zdroje ultrazvukového vlnění - mechanické, piezoelektrické,  magnetostrikční.
 5. Absorpce ultrazvukové energie. Odraz a lom ultrazvukových  vln.
 6. Zobrazovací systémy ultrazvukové diagnostiky.
 7. Dopplerův jev. Dopplerovské ultrazvukové systémy.
 8. Využití ultrazvukové diagnostiky v praxi. Ultrazvuková chirurgie.
 9. Nukleární magnetická rezonanční tomografie. Princip MR, vybavení pracoviště. Využití v lékařství
 10. Vznik a druhy rentgenového záření, jeho vlastnosti. Absorpce rentgenového záření. Kontrast rentgenového zobrazování. Kontrastní látky.
 11. Rentgenova lampa.
 12. Rentgenové zobrazovací metody. Skiaskopie, skiagrafie, tomografie.
 13. Digitální radiografie. Výpočetní tomografie, subtrakční angiografie. Použití RTG záření v terapii.
 14. CT- výpočetní tomografie, princip.
 15. Detekce ionizujícího záření, ionizační komory, G-M počítače, scintilační detektory, SPECT, PET.

 

 

 

                                                                                  Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

                        přednosta ÚLB