Okruhy ke kolokviu – Porodní asistentka, prezenční forma

 

předmět LBF/PA021 „Výzkum v ošetřovatelství“,

 

1.      Populace a náhodný výběr. Metody sběru dat.

2.      Typy dat a měřící škály.

3.      Typy studií. Typy grafů.

4.      Popisná statistika. Distribuce četností, charakteristiky polohy a variability dat.

5.      Principy testování hypotéz.

6.      Parametrické testy.

7.      Neparametrické testy.

8.      Korelační a regresní analýza.

9.      Screeningové testy. Senzitivita, specificita, přesnost.

 

Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

garantka předmětu