Okruhy ke zkoušce z předmětu Hodnocení systémů zdravotní péče

pro studijní obor Management zdravotnictví

 

 1. Klíčové složky systému zdravotní péče, schéma systému zdravotních služeb
 2. Teorie systémů, rozdělení systémů
 3. Řízení systému, zpětná vazba - typy, příklady
 4. Korelace veličin, korelační koeficient
 5. Výzkumné postupy
 6. Populace, náhodný výběr, typy náhodného výběru
 7. Kvantifikace veličin, typy veličin,  měření, kvalita měření
 8. Principy vědeckého zkoumání
 9. Ekonometrické metody, metoda QALY
 10. Testování hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti (signifikance)
 11. Jednovýběrový, dvouvýběrový a párový t-test
 12. Testování hypotéz – chyba 1. a 2. druhu, síla testu, kroky při testování hypotéz
 13. Testování hypotéz o průměru pro více než dva výběry (ANOVA)
 14. Kohortová (longitudinální) studie
 15. Retrospektivní studie a její analýza analýza relativního rizika
 16. Analýza relativního rizika
 17. Průřezové studie
 18. Epidemiologie, senzitivita a specificita skríningového testu
 19. Vyhodnocování výkonnosti nemocnic – aplikace DRG
 20. Vyhodnocování výkonnosti nemocnic – míry case-mix

 

Mgr. Kateřina Langová

garantka předmětu

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka ÚLB