Okruhy otázek ke kolokviu z předmětu KlinickÁ BIOFYZIKA

pro studijní obor Fyzioterapie - navazující magisterský program

 

  

1.       Vznik a druhy rentgenového záření, jeho vlastnosti. Zdroj rentgenového záření. Rentgenův přístroj. Druhy interakcí RTG záření s hmotou. Rentgenové zobrazovací metody. Skiaskopie, skiagrafie, subtrakční angiografie. Kontrastní látky u RTG vyšetření. Výpočetní tomografie, princip tvorby obrazu. Spirální CT. Příklady klinického použití.

2.       Zobrazovací systémy ultrazvukové diagnostiky. Dopplerův jev. Dopplerovské ultrazvukové systémy. Využití ultrazvukové diagnostiky v praxi. Ultrazvuková chirurgie.

3.       Fyzikální princip pozitronové emisní tomografie, hlavní oblasti klinického použití. Rušivé vlivy při zpracování obrazu u PET. Farmakokinetické vlastnosti FDG. Hybridní systémy s PET přístroji. Radiační zatížení u PET-CT vyšetření.

4.       Fyzikální princip fotodynamické terapie. Fotodynamicky aktivní látky. Biologická odpověď na PDT. Metody studia buněčného poškození. Klinické aplikace PDT.

5.       Fyzikální princip magnetické rezonance. Podélná a příčná složka tkáňové magnetizace. Získání T1 a T2 vážených MR obrazů, vážený obraz podle protonové hustoty. Princip MR angiografie. Rekonstrukce MR obrazu. Kontrastní látky u MR vyšetření. Přístrojové vybavení. Klinické použití MR zobrazení. 

6.       Základní mechanismy účinku fyzikální terapie, její indikace a kontraindikace. Typy masáží. Základní účinky terapie ultrazvukem. Galvanoterapie. Elektrostimulační metody. Magnetoterapie. Termoterapie, hydroterapie, kryoterapie. Radioterapie.

7.       Elektroencefalografe, frekvenční charakteristika normálního elektroencefalogramu, lokalizace a definice základních aktivit. Zpracování elektroencefalogramu, brain mapping. Aktivační metody, fotostimulace, evokované potenciály. EEG aktivita během spánku.

 

 

 

 

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

přednostka ústavu