*** všeobecné LÉKAŘSTVÍ  ***

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA, BIOMETRIE A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

praktická zkouška / ústní zkouška

KLINICKÁ BIOFYZIKA

kolokvium

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

kolokvium

 

*** ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ  ***

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

praktická zkouška / ústní zkouška

 

*** PORODNÍ ASISTENTKA ***

Předměty pro PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ studium

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

kolokvium

Výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci

kolokvium

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

kolokvium

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

kolokvium

 

*** všeobecná sestra ***

Předměty pro PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ studium

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

kolokvium

VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

kolokvium

 

*** fyzioterapie ***

Předměty pro BAKALÁŘSKÉ studium

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

ústní zkouška

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

kolokvium

  

*** RADIOLOGICKÝ ASISTENT ***

Předměty pro bakalářské studium

MATEMATIKA

ústní zkouška

FYZIKA

ústní zkouška 

BIOFYZIKA

ústní zkouška

RADIOLOGICKÉ PŘÍSTROJE I

praktická zkouška / ústní (písemná) zkouška

ZÁKLADY METODOLOGIE VĚDECKÉ PRÁCE, STATISTIKA

kolokvium

 

*** Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých ***

Předměty pro navazující magisterské studium

Metodologie výzkumu a biostatistika II

zkouška

 

*** fyzioterapie ***

Předměty pro navazující magisterské studium

KLINICKÁ BIOFYZIKA

kolokvium

Metodologie výzkumu a biostatistika II

zkouška

 

*** oŠETŘOVATELSTVÍ ***

Předměty pro KOMBINOVANÉ bakalářské studium

Výzkum v ošetřovatelství ve zdravotnictví

kolokvium

 

*** management zdravotnictví ***

Předměty pro kombinované magisterské studium

VYUŽITÍ POČÍTAČE

ústní zkouška

HODNOCENÍ SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE

zkouška

NÁSTROJE OBJEKTIVIZACE ROZHODOVÁNÍ

zkouška

INFORMAČNÍ  SYSTÉMY  VE  ZDRAVOTNÍ  PÉČI

písemná zkouška