Spolupráce Ústavu Lékařské biofyziky LF UP se zahraničními institucemi probíhá v rámci spolupráce na výzkumných úkolech školitelů a jejich postgraduálních studentů a případně i v rámci dlouhodobých i krátkodobých stáží pracovníků ústavu. Významnými spolupracujícími institucemi jsou:

Medical Univ. of Vienna,
Center for Medical Physics & Biomedical Engineering,
AKH E 4L UltraSound-Lab,
Waehringer Guertel 18-20, 1090 Vienna, Austria

Royal Marsden Hospital
Sutton, Surrey SM2 5PT, UK

Skåne University Hospital
Department of of Obstetrics and Gynecology,
SE 20502 Malmö, Sweden,Lund Klinikgatan 12, SE 22185 Lund Sweden

Tohoku University
Graduate Schools of Bioengineering and Engineering,
6-6-12, Aramaki Aza Aoba Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8579, Japan

University of Sao Paulo
Department of Biochemistry,
Av. Prof. Lineu Prestes, 748, Cidade Universitária 05508-900, Sao Paulo, Brazílie

 

V rámci výzkumných stáží probíhala spolupráce na řešení témat:

Studium interakcí fotosenzitivních látek na různých biologických modelech

Studium alternativních metod protinádorové terapie in vitro pomocí fotodynamicky aktivních látek

Studium účinku ultrazvuku na tkáně

Využití ultrazvuku v medicíně a další

 

Pracovníci ústavu a postgraduální studenti  se dále zúčastnili dlouhodobých stáží v rámci řešení projektu BioNetwork (CZ.1.07/2.4.00 /31.0025) v Centre National de la Recherche Scientifique (French National Center for Scientific Research), Lille, Francie a dále v rámci řešení projektu "Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci", CZ.1.07/2.3.00/30.0004 ve výzkumném centru FICAM (Finnish Centre for Alternative Methods), School of Medicine, University of Tampere, Finsko. Z této spolupráce vznikly výstupy v podobě aktivní účasti studentů na konferencích a společných publikací v recenzovaných časopisech. V současné době budou postupně zapojováni další studenti např. do mezinárodního projektu Bioimaging, kde jsou plánovány i další společné publikační výstupy.