Pedagogická činnost

Ústav lékařské biofyziky
  Lékařské fakulty
Univerzity Palackého